Samarbejde med folkeskolerne

Et tæt samarbejde med skolerne danner grundlag for mange spændende initiativer og aktiviteter

Ungdomsskolen udvikler tilbud, der rækker ud over den typiske fritidsundervisning. Udviklingen sker gennem kendskabet til de unges fritidsønsker og behov, kommunens skoler og det omliggende samfund. Vores formålsparagraf giver os mulighed for at udvikle innovative og alternative undervisningstilbud til skolerne – ofte i et tæt samarbejde. På den måde hjælper vi med at udfolde de mange forventninger til varieret undervisning og aktiviteter uden for klasselokalet.