Knallertundervisning efterår 2022

Mere information

Vi har ikke flere ledige pladser på vores forårshold. Vi har nye hold efter sommerferien, så husk at tilmeld dig i god tid.

Ønsker du at køre på lille knallert, skal du have et kørekort. Kørekortet skal du tage på Ungdomsskolen. Du skal bo i Frederiksberg kommune for at kunne deltage.

Du skal være 15 år for at køre knallert. Du skal deltage i et færdselsrelateret førstehjælpskursus på 8 timer typisk 2 eftermiddage/aftner a 4 timer. Kursusbeviset er gyldigt i et år.  Herudover er der selve køreundervisningen og den teoretiske undervisning.

Det koster 510 kr at tage knallertkørekort.
Beløbet skal du betale når du tilmelder dig. 

Du skal møde op til de planlagte undervisningsdage, ellers kan du ikke blive indstillet til køreprøven.

Du skal op til en teoretisk prøve og når denne er bestået, skal du op til en praktisk køreprøve.

Hvis du ikke består skal du op til ny prøve næste gang der afholdes prøve.

Du skal medbringe et godkendt pasfoto. Kørekortet sendes direkte til dig fra Borger Service.

Du er automatisk tilmeldt førstehjælp når du tilmelder dig knallertundervisning.

Du må starte på undervisningen når du er 14,5 år.

Vi anbefaler dig at tilmelde dig i god tid.

 

Tilmeld dig nu
Praktiske oplysninger
Underviser
Ledige pladser Der er 2 ledige pladser
Pris Det koster i alt DKK 510,0 at deltage. Det fulde beløb for deltagelse skal betales nu. Beløbet hæves dog først når ungdomsskolen godkender din tilmelding.
Andre muligheder Knallertundervisning efterår 2022

Hvor?

Ungdomsskolen