Undervisningstilbud og katalog

 

Almen Undervisning

Gennem flere år har Ungdomsskolen understøttet undervisningen i folkeskolen. Med de vide rammer vi har for vores undervisning, har vi alle dage kunne skabe anderledes læring end folkeskolen. Hos os finder de unge et alternativt læringsrum. Timerne ligger uden for almindelige skoletid. Fagene er både for dem, som vil blive endnu dygtigere til fag, de allerede har i skolen, eller som vil prøve kræfter med nye emner. Udbuddet ændrer sig fra sæson til sæson, så det matcher aktuelle trends og de unges interesser. Omkring 2200 unge (unikke cpr-numre) deltager i gennemsnitligt på 2,5 hold hver. Det vil sige, at Frederiksberg Ungdomsskole har ca 5300 hold-elever om året.

Dannelsesture skaber nye relationer

Ungdomsskolen arrangerer flere ture, der er med til at udvide de unges horisont. De får indblik i fremmede kulturer og bliver udfordret på deres sociale kompetencer. Turene skaber nye relationer mellem eleverne på de forskellige årgange. Flere ture udfordrer også de unge på det fysiske plan, bl.a. skiture, Action Days in Sweden og Cykel til Paris, hvor de unge skal cykle og udholde planlagte distancer. Senest har Ungdomsskolen arrangeret en tur til Kenya, hvor de unge møder afrikanske børn og unge på en skole og et børnehjem. Se mere på følgende link

Tilbud til folkeskolerne

Et tæt samarbejde med skolerne danner grundlag for mange spændende initiativer og aktiviteter

Ungdomsskolen udvikler tilbud, der rækker ud over den typiske fritidsundervisning. Udviklingen sker gennem kendskabet til de unges fritidsønsker og behov, kommunens skoler og det omliggende samfund. Vores formålsparagraf giver os mulighed for at udvikle innovative og alternative undervisningstilbud til skolerne – ofte i et tæt samarbejde. På den måde hjælper vi med at udfolde de mange forventninger til varieret undervisning og aktiviteter uden for klasselokalet. - Se mere på følgende link

 

Vores nye katalog: 

I det kommende skoleår 21/22 er vi på Ungdomsskolen atter klar til at forkæle jer med en masse fede aktiviteter. I kan læse meget mer om det i vores katalog - Ungdomsskoleprogram 2021.pdf

Med mindre andet er angivet i kataloget, har holdene opstart i uge 38. MTB, Kajak, Team outdoor og fiskeri starter i uge 34.

Vi glæder os til at se jer alle sammen i vores nye lokaler på Sønderjyllands Allé 4 :-)