Førstehjælp - 7. klasse

 

Et af de obligatoriske emner i folkeskoler er førstehjælp. Da det kun er enkelte af kommunens folkeskoler der har tilknyttet/ansat en førstehjælpsinstruktør, står Ungdomsskolen for at uddanne kommunens 7. klasser til at kunne yde førstehjælp i ulykkessituationer.

Undervisning i førstehjælp er et af de timeløse fag i folkeskolen. Vi arbejder ud fra at undervisningen skal gå fra viden over færdigheder i adfærd til stillingtagen og holdninger om førstehjælp. Med andre ord, førstehjælp er for alle og det vigtige er at gøre noget.

Med udgangspunkt i 7. klasse elever, har vi sammensat et kursusforløb som vil tage sit udgangspunkt i deres hverdag. Således vil vi bringe emner ind som de kan få brug for og som er hensigtsmæssige at kende til.

  • Kurset er sat til 6 klokketimers undervisning.
  • Efter endt kursus vil eleverne få et diplom for gennemførelse af ”Ungdomsskolens Førstehjælpskursus”
  • Indhold:

H-L-R (Hjerte Lunge Redning

* ”Livreddende Førstehjælp” (førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-princippet)

*  Brud og forstuvninger

*  Småskader

*  Forbrændinger og kuldepåvirkning