Tilmelding, forsikringsforhold og retningslinjer

 

Hvem kan være med?
Du kan gå i Ungdomsskolen, hvis du er 13-18 år og bor i Frederiksberg Kommune eller går på en af kommunens folkeskoler.

Koster det noget?
Nej. 

Tilmelding:

Det koster som udgangspunkt ikke noget at gå på Ungdomsskolen. Undervisning, bøger og materialer til vores ugentlige hold er gratis.Du tilmelder dig holdene på frbung.dk under det hold, du gerne vil med på. Du er først sikret en plads på holdet, når du har modtaget en bekræftelse fra os. Når et hold bliver fyldt, opretter vi en venteliste. Det kan godt betale sig at skrive sig på ventelisten, da vi i det omfang det er muligt, opretter ekstra hold til elever på ventelisten. 

På ture, rejser og andre aktiviteter kan der være en egenbetaling. Det kan eksempelvis være cykelturen til Paris, skiturene mm. På hjemmesiden vil det altid fremgå tydeligt, hvis der er tale om egenbetaling i forbindelse med et hold. Holdtilmeldingerne på disse hold er først gældende, når der er tilføjet et gyldigt visa/dankort.

Rent praktisk skal man ved holdtilmeldingen på disse hold skrive kortoplysninger ind. Pengene bliver først trukket, når vi ved turen afholdes. 

Hvis man rigtig gerne vil med på en tur, men hjemmet ikke har råd, kan vi være behjælpelige. Det kan eksempelvis være i form af et midlertidigt job. Lønnen vil i dette tilfælde gå direkte til finansering af turen. Kontakt Ungdomsskolen hvis du vil gøre brug af ordningen

På enkelte af vores gratis arrangementer, skal man tilmelde sig med betalingskort (fx. Gocart og X-jump). Holdet er koster ikke noget, men der trækkes 100 kr på kortet, i fald man udebliver uden afbud. 

 

Er der mødepligt?

Det er selvfølgelig frivilligt, om du vil melde dig til ét eller flere fag i Ungdomsskolen. Et godt råd er at lade være med at melde dig til mere, end du kan overkomme. Du har jo også lektier og måske andre

fritidsaktiviteter, som skal passes. Når du først har meldt dig, skal undervisningen passes, det er vigtigt både for dig selv og de andre på holdet. Hvis du bliver forhindret i at møde, så husk at melde afbud til

læreren eller Ungdomsskolens kontor.

 

Forsikringsforhold:

Du/I skal være opmærksom på, at der ikke er kommunal ulykkesforsikring, der dækker aktiviteterne i Ungdomsskolen.

Der er altid en risiko ved at være aktiv. Går det galt, så er det som udgangspunkt skadevolderens eller den tilskadekomnes egen forsikring, der skal dække, akkurat som i folkeskolen. Det vil sige, at det er elevens eller forældrenes eget forsikringsselskab, der dækker ved tyveri eller ulykke på rejse, ved sport og ved skade på anden person. Kun i tilfælde, hvor et uheld kan tilskrives Frederiksberg Kommunes ansvarsområde, fx. på grund af mangelfuld instruktion, er eleven dækket af kommunens erhvervsansvarsforsikring.

Forældre til unge i Ungdomsskolen opfordres til at tegne en ulykkesforsikring der dækker ved de aktiviteter den unge deltager i. Aktiviteter som kajak og klatring dækkes sandsynligvis ikke af en almindelig ulykkesforsikring, dette bør afklares med forsikringsselskabet.

 

Frederiksberg Ungdomsskole har vedtaget følgende regler i forbindelse med ture og undervisning:

Alkohol er forbudt at medbringe eller indtage. Overtrædelse af forbuddet vil, foruden informering af forældrene, medføre hjemsendelse for egen/forældrenes regning.

Narkotika er forbudt at medbringe eller indtage. En overtrædelse medfører politianmeldelse og hjemsendelse for egen/forældrenes regning.

Energidrikke såsom Redbull, Cult og lign. er det forbudt at medbringe eller indtage.

Rygning er forbudt. Overtrædelse af forbuddet vil, foruden informering af forældrene, medføre hjemsendelse for egen/forældrenes regning. Hjemsendelse sker først efter dialog med forældrene og ungdomsskoleledelsen.