Værdigrundlag og vision

 

Værdigrundlag for Frederiksberg Ungdomsskole

Frederiksberg Ungdomsskole skal være et sted:

  • Hvor vi udfordrer og udvikler fremtidens voksne, gennem nytænkende, attraktive og mangfoldige tilbud.
  • Alle bliver mødt i øjenhøjde med støtte, varme og respekt i trygge inkluderende rammer.
  • Der skaber rammer for personlig udvikling.
  • Hvor man møder ligesindede og nye venskaber dannes
  • Alle skal forlade ungdomsskolen klogere og gladere, end da de kom!

Vision - Relevant i dag og i morgen

I takt med at verden og de unge ændrer sig, ændrer Frederiksberg Ungdomsskole også udbuddet. Vi udvikler nye koncepter, som matcher samfundets tendenser og de unges kompetencer og lyst til læring. Derudover arbejder vi hele tiden kreativt for at skabe løsninger til de udfordringer, de unge står overfor. Ungdomsskolens tilbud skal give mening for de unge og deres fremtid, samt være med til at udvide de unges horisont og fastholde dem i en interesse. Vi står klar, når de unge har behov for et fagligt tilrettelagt fritidstilbud. 
Frederiksberg Ungdomsskole har vide rammer og mange års erfaring med at gribe samfundstendenser. Det omsætter vi til faglige og praktiske forløb for børn og unge i Frederiksberg Kommune. Skoler og andre af kommunens aktører har også glæde af tiltag, som Ungdomsskolen udvikler. Vi deltager og bidrager også, når det gælder andre kommunale og samfundsmæssige udfordringer. At unge lærer at forstå sig selv i samspil med natur og kultur har gennem ungdomsskolens historie været et bærende element. I dag er opgaven vigtigere end nogensinde (set i lyset af eksempelvis de klimamæssige udfordringer vi står overfor som samfund)

Gennem flere år har Ungdomsskolen understøttet undervisningen i folkeskolen. Med de vide rammer vi har for vores undervisning, har vi alle dage kunne skabe anderledes læring end folkeskolen. Hos os finder de unge et alternativt læringsrum. Fritidsundervisningen ligger uden for almindelige skoletid. Fagene er både for dem, som vil blive endnu dygtigere til fag, de allerede har i skolen, eller som vil prøve kræfter med nye emner. Udbuddet ændrer sig fra sæson til sæson, så det matcher aktuelle trends og de unges interesser. Omkring 2600 unge (unikke cpr-numre) deltager på gennemsnitlig 1,5 hold hver. Det vil sige, at  Frederiksberg Ungdomsskole har omkring 3800 hold-elever.

Frederiksberg Ungdomsskoles filosofi er, at læring, leg og motion går hånd i hånd. Eleverne skal prøve sig selv i fysiske og motoriske elementer, som de fleste ikke møder i en udpræget digital og stillesiddende hverdag. Derfor har vi udviklet en lang række aktiviteter, der skaber synergi mellem læring og bevægelse. Selvom Frederiksberg ligger midt i en storby, er der ikke langt til vand og fantastiske skovområder. Det udnytter Frederiksberg Ungdomsskole. Vi tilbyder unikke muligheder og store oplevelser for den enkelte elev, der overvinder en frygt for højder eller dybt vand. Fællesskabet bliver også styrket, når det lykkes at få hele klassen over målstregen i orienteringsløb ved Kongelundsfortet.

En naturlig del af Åben skole

Frederiksberg Ungdomsskole er en naturlig del af den åbne skole, som inddrager sin omverden. Vi samarbejder med foreninger, institutioner og fagpersoner. Et samarbejde som skaber undervisning, der dygtiggør de unge til samfundslivet og styrker deres muligheder for at være aktive samfundsborgere. Ungdomsskolen har allerede den naturlige kobling med samfundets aktører, samtidig med at vi er en del af kommunen og dermed folkeskolen. Vi arbejder fortsat på at skabe nye tilbud, som indgår i den åbne skole. Gennem nye tiltag via vores aftenskoleprogram supplerer vi med nye muligheder og rammer. 

Et fast hold af friluftsundervisere er tilknyttet Ungdomsskolen. De er eksperter i alt fra lejrliv til mountainbike og kajak. Sammen udvikler og tilrettelægger de forskellige forløb. Med deres mangeårige erfaring og vores grejbank, har vi stor mulighed for at skabe mangeartede og specialiserede friluftsforløb og kurser. Ikke kun for de unge, men også for skoler, ansatte og andre aktører i Frederiksberg Kommune. Udover fritidsundervisning og de obligatoriske forløb i folkeskolen, står vi bl.a. for at uddanne pædagogisk personale, som har med sejlads at gøre, i overensstemmelse med søfartsstyrelsens retningslinjer.